Ga direct naar hoofd-inhoud »

Uw winkelwagen is leeg

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  •  - de eigenaar: de eigenaar van de website;
  •  - gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • - u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • - de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de Camperreiswinkel.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Camperreiswinkel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. Camperreiswinkel.nl is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. De informatie op de site wordt met regelmaat aangevuld en/of aangepast. Camperreiswinkel.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

7. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Voor klachten en/of opmerkingen kunt u mailen naar: info@camperreiswinkel.nl